Statens digitala investeringar

Under många år har det diskuterats huruvida sunt det är att staten lägger sig i. Bildandet av Statens järnvägar och Televerket bidrog till att snabba på utveckling, i början, men efter en tid hämmar statens inblandning vidare utveckling förbi det initiala skedet. I digitala sammanhang kan man titta på detta med staten och det privata med nya friska ögon. Hur mycket har staten bidragit till den digitala utvecklingen och hur mycket riskerar staten att hämma densamma?

Staten vs sociala medier

Här har sociala medier exploderat och under hela startskedet varit helt utanför statens kontroll. Sociala medier växer samtidigt i en globalvärld vilken försvårar nationella regleringar. Regleringar som därför behöver synkroniseras mellan länder. Effekten blir att om bara ett land av många känner ett behov av en särskild regleringstyp så är denna antagligen en osund reglering.

Staten vs sjukvården (den digitala sjukvården)

Här har återigen staten tidigt hamnat på efterstjälken och utvecklingen exploderar snabbt förbi statens kontroll.

Statens roll i den digitala världen

Vad bör vara staten roll i den digitala världen?

Staten bör hänga med och bevaka vad som sker helt klart men akta sig för att komma med begränsningar. Bolagsverket finns för att hålla koll på företag (innanför Sveriges gränser)