Digitala investeringar

Investera i digitala aktier. Investeringar är intressanta om de ger avkastning. De digitala investeringarna är intressanta att jämföra med varandra.

Investering i sitt eget varumärke

Investera i dig själv och ditt eget varumärke. Ett lysande exempel på självinvestering är den fenomenale youtubern Henrik Jönsson. Många youtubers investerar i sig själva då de skapar en kanal med många följare när de själva står i rampljuset. Just de som framträder personligt är de som gör en investering i sig själva.

Investera i digitala aktier

Swedbank, SEB och alla de övriga storbankerna har speciella fonder där nystartade IT bolag ingår. Därefter finns alla nischbanker som raskt dyker upp. De är fintech rakt igenom.

Digitala fastigheter

Domäner eller webbplatser är att anse som digitala fastigheter. De har alla sin egen specifika och unika adress men hyser olika former av business innanför väggarna.

Digitala Investeringar