Expertgruppen för digitala investeringar har blivit inbjuden av Lantmäteriet för att analysera förutsättningarna för genomförandet av deras investering Fastighetsbildning 2.0.

Investeringen om ca 100 miljoner handlar inte bara om att skapa enhetlig och snabbare hantering utan även om att lägga grunden för en digital förflyttning som ska fungera i en framtid där kunderna förväntar sig ett än mer centrerat kundorienterat stöd.

Investeringen kommer att utmana båda Lantmäteriets arbetssätt, det statliga åtagandet och finansieringen av verksamheten eftersom den har potential att i grunden förändra och effektivisera samhällsbyggnadsprocessen.

Susanne Ås Sivborg, generaldirektör på Lantmäteriet
Susanne Ås Sivborg, generaldirektör på Lantmäteriet

Susanne Ås Sivborg, generaldirektör på Lantmäteriet; Vad anser du vara den största utmaningen med investeringen Fastighetsbildning 2.0?

”Den största utmaningen för oss kommer inte att vara de tekniska lösningarna utan att hantera de förändringar som följer av vår investering. Vi vill i grunden förändra och effektivisera samhällsbyggnadsprocessen. För att nå dit måste vi ha fokus på vad kunden behöver. Det påverkar vad vi ska göra, hur vi ska göra det och när vi ska göra vad. Vi behöver tänka i helt nya banor och det räcker inte med att vi inom Lantmäteriet gör det, utan vi måste få med alla berörda inom samhällsbyggnadsprocessen. Det kommer att vara utmanande, men det är samtidigt helt avgörande att vi genomför denna förändring.”

”Att analysera och samarbeta med Lantmäteriet har varit otroligt stimulerande. Jag har imponerats av den drivkraft och vilja till förändring som finns, och särskilt uppskattat hur öppet de delat med sig av risker och utmaningar med investeringen” säger Matilda Hultgren, rådgivare på Expertgruppens kansli som har varit med och drivit arbetet med att ta fram rekommendationer till Lantmäteriet.

Ta del av Expertgruppens rekommendationer till Lantmäteriet här.