– Målet är att Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter. Expertgruppen för digitala investeringar är en av de åtgärder regeringen har tagit för att uppnå detta mål, förklarar Christina Henryson, chef på enheten för digital förvaltning, Finansdepartementet och uppdragsgivare för Expertgruppen.

Statliga myndigheter, kommuner och landsting ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter i syfte att skapa en effektiv offentlig sektor, en enklare vardag för privata personer och företag samt fler jobb och ökad välfärd.

– För att uppnå detta krävs både långsiktig verksamhetsutveckling med digitala lösningar och en mer innovativ och samverkande förvaltning som utgår från användarens behov. Samhället ställer höga krav på de tjänster som den offentliga sektorn ska leverera och vi måste säkerställa att vi får ut mest möjliga nytta av de investeringar som görs, fortsätter Christina Henryson.

Den offentliga sektorn behöver bli bättre på att anpassa sig till samhällsförändringar och möta framtida samhällsutmaningar.

– För att leverera morgondagens välfärd behöver den offentliga sektorn bli snabbare och effektivare. De strategiska insatserna inom verksamhetsutveckling som myndigheterna driver tar i genomsnitt trettioen månader. Fortsätter man på det sättet kommer vi inte klara av samhällets utmaningar, säger Anders Nyström som arbetar på Expertgruppens kansli och har arbetat med verksamhetsutveckling och digitaliseringsfrågor i offentlig sektor under lång tid.