Följande myndigheterna ska inhämta rekommendationer från expertgruppen för digitala investeringar. Läs mer om myndigheternas roll i uppdraget.

Arbetsförmedlingen
Bolagsverket
Centrala studiestödsnämnden
Domstolsverket
Försäkringskassan
Kriminalvården
Kronofogdemyndigheten
Lantmäteriet
Livsmedelsverket
Luftfartsverket
Migrationsverket
Pensionsmyndigheten
Polismyndigheten
Statistiska centralbyrån
Statens servicecenter
Skatteverket
Statens jordbruksverk
Trafikverket
Transportstyrelsen
Tullverket