Under en vecka har vi publicerat tre korta filmer med Lena Nyberg, ledamot i Expertgruppen för digitala investeringar. Lena är Senior Vice President på Digitalroute, ett företag som tillhandahåller system för datahantering och har erfarenhet av informationssäkerhet både inom statlig och privat sektor.  Hon har tidigare arbetat som Chief Security Officer på Teracom Boxer Group och som chef för signalunderrättelseavdelningen på FRA.
I filmerna har Lena pratat om vad vi ska tänka när vi arbetar med informationssäkerhet och om olika faser i digitala satsningar.

Olika nivåer av informationssäkerhet

Att våga ta beslut

Att få effekter från investeringar