Under en vecka har vi publicerat korta filmer med Magnus Mähring, professor på Handelshögskolan i Stockholm och ledamot i Expertgruppen för digitala investeringar.
Magnus är specialiserad på digitala förändringsprocesser och hans forskning är inriktad på processerna som rör informationsteknologi i och mellan organisationer, samt digitalisering av processer, produkter, och tjänster i privat och offentlig sektor.
Han har bland annat studerat stora it-satsningar inom banksektorn i Sverige och Tyskland, liksom inom högre utbildning i Danmark och offentlig sektor i USA.

Dag 1: Glöm inte bort gamla system när ni bygger upp det nya!

Dag 2: Behövs verkligen stora styrmodeller som täcker in alla perspektiv?

Dag 3: Ledarskap i digitala satsningar

Dag 4: Att arbeta med långa projekt