Våra kontaktuppgifter

Från och med den 1 september 2018 övergår Expertgruppens uppdrag till myndigheten för digital förvaltning, DIGG.

Expertgruppen för digitala investeringar kommer att finnas kvar som ett särskilt organ till DIGG. Uppdraget innebär att bistå myndigheten med råd gällande myndighetens uppgift att ge stöd till den offentliga förvaltningen vid digitala investeringar av större eller strategisk karaktär. Regeringen kommer inom kort att utse ledamöter.

Det arbetet som har gjorts av kansliet kommer framöver att tas omhand av DIGG vid enheten för Utveckling och främjande.

Expertgruppens webbplats kommer att finnas kvar tills vidare, dock kommer inga uppdateringar att göras.

Vill du komma i kontakt med DIGG?
Växel: 0771-11 44 00