Expertgruppen för digitala investeringar ska stödja myndigheter i deras arbete med större it- och digitaliseringsinvesteringar.

I den här sektionen kan man hitta information om vårt uppdrag och hur det kommer att genomföras, vilka myndigheter berörs av uppdraget samt lära känna ledamöterna och kansliet.buy Flomax online