Den 22 augusti arrangerade Expertgruppen för digitala investeringar en inspirationsdag på temat ”Vägen till digital ledare i det offentliga”.

Under dagen hölls föredrag med representanter från bland annat privat och offentlig sektor.

Dagen belyste vilka utmaningar och möjligheter som finns kring ledarskapet när förändringstakten är hög och osäkerheten om framtiden är stor.

Här kan du ladda ner samtliga presentationer.

Säkerhet i en digitaliserad värld. Lena Nyberg, Senior Vice President Global Services på Digital Route och ledamot i Expertgruppen för digitala investeringar.

One Team Gov Sverige – en gräsrotsrörelse för förnyelse av det offentliga. Adrian Solitander, Vinnova.

Från lokalt störst till digitalt först. Linda Schön Doroci, Biträdande chef Arbetsförmedlingen Direkt.

Skatteverket – en möjliggörare i kundens miljö. Fredrik Rosengren, Överdirektör Skatteverket.

Hur kan 14 kommuner i Norrbotten samverka kring gemensamma lösningar, med fokus på att skapa bästa tänkbara lösningar för medborgarna. Daniel Ahlqvist, Samordnare för Norrbottens E-nämnd.

Den digitala HR-avdelningen. Helena Sjöberg, ansvarig för den svenska HR-funktionen på Microsoft.

Digital mognad: Hur uppnår vi accelererad digitalisering i offentlig sektor? Johan Magnusson, Docent och verksam vid Göteborgs Universitet.

Statusuppdatering DIGG. Anna Eriksson, tillträdande Generaldirektör på Ny myndighet för digital förvaltning DIGG.

Tyvärr kommer vi inte att publicera filmerna från vår inspirationsdag, till följd av tekniska problem hos vår leverantör. Vi beklagar det inträffade.

 

 

 

 

 

 

 online cialis prescription