Seminariet anordnades av Expertgruppen för digitala investeringar och Vinnova den 27 november 2017.

Syfte: Inspirera och sprida kunskap och erfarenhet av agila transformationer från privat och offentlig sektor.

Målgrupp: Frukostsseminariet riktar sig till ledande och styrande roller inom det offentliga som jobbar med utveckling och strategisk It inom de myndigheter som berörs av Expertgruppens uppdrag samt till alla som är intresserade av området inom offentlig sektor.

Del 1 –  Introduktion av Ann-Mari Fineman, enhetschef Vinnova, och Anders Nyström, Expertgruppen för digitala investeringar

Del 2 – Anna Eriksson, utvecklingsdirektör på Lantmäteriet

Del 3 – Diskussioner och reflektioner med Martin Johansson, CIO och Head of IT and Operations SEB, och Anna Eriksson, utvecklingsdirektör Lantmäteriet online cialis prescription