Den 17 april bjöd vi in till en inspirationsdag kring hur vi kan tänka nytt och accelerera digitaliseringen av det offentliga Sverige. Under dagen fick deltagarna ta del av många intressanta föredrag från både myndighetsvärlden och den privata sektorn.

Regeringen satsar på att öka takten i digitaliseringen av Sverige. Hur kan vi säkerställa att morgondagens offentliga service motsvarar allas förväntningar på bästa sätt?

Digitaliseringen ändrar våra behov, våra förväntningar och föder nya beteenden. Utvecklingen innebär att samhällets aktörer står inför helt nya möjligheter och utmaningar. Hur klarar man av att realisera förväntningarna när utvecklingen utmanas av invanda mönster, etablerade arbetssätt, nuvarande teknik och strukturer? Hur kan myndigheter bli bättre på att genomföra verksamhetsutveckling och snabbare uppnå önskade resultat av politiska reformer?

Läs programmet här.

Peter Frey, ”Hur bygger man en framgångsrik utvecklingsavdelning?”

Therese Mattsson, ”Vikten av engagemang från verksledning och ledningsgrupp”.

Nils Hertzberg, ”Digitaliseringsrådet ger sin lägesbild av Digital kompetens”.

Annika Stenberg, ”Att leda förändring i staten”.

Kristina Alsér, ”Hur kan ett ledarskap som grundas i stark tro på det strategiska samtalet frigöra energi och skaparkraft?”

Magnus Mähring, ”Hur tar vi oss an digitaliseringssatsningar? Ansvar, kompetenser, angreppssätt”

Rebecca Filis, ”Hur gör vi när digitaliseringen utmanar och krockar med befintliga regelverk och traditionell begreppsapparat?…”online cialis prescription