Kristina Alsér, ordförande

Varför har ni fått regeringens uppdrag?

– Förändringstakten i världen är otroligt snabb och digitaliseringen är en del av den. Och det är viktigt att Sverige inte halkar efter. Flera andra länder har redan inrättat den här typen av råd. Jag tycker att den senaste tidens it- och säkerhetsdebatt visar hur viktigt det är att vi samlar vår expertis och arbetar tillsammans över myndighetsgränserna för att dela erfarenheter och hitta nya sätt att samarbeta på. Expertgruppens roll är både att bistå med kunskap och råd men också att samla och ta vara på myndigheternas kompetens och erfarenheter.

Vad är din förhoppning med Expertgruppen?

– Vi har samlat experter från samhällets olika delar – från forskarvärlden, näringslivet och myndigheter, experter som sitter på värdefulla erfarenheter från både lyckade och misslyckade digitala projekt. Min förhoppning är att vi kan bli den kunskapsbrygga som gör att myndigheter kan genomföra digitala projekt enklare, snabbare och billigare. Det är en utmaning, svenska myndigheter har ett långt delegerat och decentraliserat ansvar, de olika verksamheterna präglas av olika kulturer och många IT-frågor sätter även säkerheten på prov. Det krävs att vi i vårt uppdrag hittar arbetssätt där experternas och myndigheternas kunskaper och erfarenheter tas tillvara. Även om uppdraget är kantat av stora utmaningar överväger möjligheterna och min erfarenhet är att ju mer olika man är, ju större utbyte har man av varandra.

Vilken är den största utmaningen för myndighetssverige när det gäller digitalisering?

– Balansen mellan uthållighet och tempo och att inte tappar bort nyttoperspektivet. Skapa tjänster och produkter som de vi är till för efterfrågar eller har nytta av. Där tror jag vi har en del att lära av det konkurrensutsatta näringslivet där det inte duger att ta fram produkter som inte efterfrågas eller går att använda. Användarperspektivet är avgörande för att digitala projekt ska bli lyckade.