Intervju med Sofia Wallström, expertgruppens viceordförande

Vilka erfarenheter tar du med dig från tidigare digitaliseringsprojekt?

– Jag skulle sammanfatta det i engagemang och riskhantering. Idag är IT en så totalt integrerad del av verksamheten att det är avgörande att myndighetens ledning och dess uppdragsgivare har god koll på vad som görs och varför och klarar av att styra digitaliseringsarbetet. Därför är det viktigt att man vågar ställa frågor, även om man deltar på strategisk nivå och inte operativ. Min erfarenhet är också att du vinner på att dela upp stora it-projekt i mindre, kontrollerbara delar. Små delar – liten risk, stora delar – stor risk.

Vilka utmaningar har särskilt myndigheter i den här typen av projekt?

– Min bild är att myndigheter ofta verkar i komplexa system där det kan vara knepigt att identifiera alla samband och beroenden. Ibland tror man att det räcker med att avsätta tid till förberedelse, men det gäller också att ställa sig rätt frågor innan man drar igång. Som till exempel: hur jobbar vi egentligen? Eller ibland ännu svårare: hur skulle vi vilja arbeta? Det krävs både bred och djup verksamhetskunskap och dessutom måste man alltid ha användarperspektivet med i arbetet, vilket förstås gäller såväl internt som externt.

Hur kan expertgruppen bidra till att myndigheter blir bättre på verksamhetsutveckling och driva förändring?

– Jag hoppas att vi kan stödja i lednings- och styrfrågor, att vi kan bistå med råd kring exempelvis leverantörsstyrning och kompetensförstärkning. Helt enkelt att vi genom dialog och goda exempel kan stärka myndighetsledningarnas grepp om sina digitaliseringsutmaningar och därigenom bidra till att få ut mer nytta för de skattepengar som investeras.