Intervju med Peter Frey

Vilka skillnader finns mellan digitala processer i det privata och offentliga?

– I det privata näringslivet är konkurrensen från nya aktörer stor och vi måste därför snabbt förändra våra processer för att stödja digitaliseringen. Även affärsmodellerna ändras i grunden när vi går från fysisk försäljning av tidningar till digital distribution till exempel. Det gäller mediebranschen och de flesta andra branscher.

Vilka erfarenheter från mediabranschen tror du att myndigheter kan dra nytta av?

– Om vi i mediabranschen inte förändras kommer vi inte att finnas kvar. Det gör att vi måste utvecklas, vilket har gjort att vi nu ligger i framkant av digitaliseringen. Det kan myndigheterna dra nytta av.

När det gäller utveckling av nya digitala produkter, vad är mest aktuellt i din bransch? Vilka utmaningar finns där?

– Förflyttningen har gått från fysisk distribution av nyheter till digitalt. Först från papper till desktop och sedan till mobil och appar. Det sker en beteendeförändring hos våra användare och allt mer blir mobilt. Det är en stor utmaning eftersom de nya enheterna har andra förutsättningar både positivt, som till exempel genom att nyttja positionering, och negativt, genom exempelvis mindre storlek på skärm. Mobile first är ett synsätt som måste genomsyra all produktutveckling.