Intervju med Magnus Mähring

Vilka erfarenheter tar du med dig in i Expertgruppen?

– Under de senaste 10 åren har jag varit i kontakt med över hundra it-chefer och diskuterat orsakerna till framgångsrika och havererade it-projekt. Det är erfarenheter jag tar med mig. Jag hoppas också att vårt nystartade forskningsprojekt på HHS, ”Digitalization in the public sector”, kommer att ge inspiration till arbetet i Expertgruppen.

Vad säger forskningen om digitaliseringsprocesser?

– Det finns många studier som identifierar framgångsfaktorer i it-projekt. En del av dem fokuserar på ledningsprocesser. Där är ett vanligt fel fortfarande att organisationer betraktar it-satsningar som något som it-avdelningen ska ”ta hand om”. Andra chefer i organisationen ställer sig vid sidan om och väntar på att it-avdelningen ska leverera, men it-projekt handlar om verksamhetsutveckling och inte teknik-inköp. En annan del av forskningen inriktar sig på användarperspektivet: Om man inte förstår hur människor funkar och påverkas av tekniska lösningar, så är det svårt att ta fram digitala lösningar som är bra på riktigt, inte bara på pappret. För att lyckas måste man ha en löpande dialog med användare och andra intressenter.

Vilken är den största utmaningen i en digitaliseringsprocess?

– Utmaningen ligger i att bygga kompetens och förmåga inom sin organisation. I många fall behövs en större kompetens i att koppla ihop tekniska lösningar med processer så att man skapar värde för medborgarna. Det är ofta svårt eftersom man måste kombinera många olika kompetenser på ett bra sätt. Därför måste man få folk att inte fokusera för mycket på tekniken. Tekniken är inte begränsningen.