Intervju med Lena Nyberg

Vilka erfarenheter tar du med dig till Expertgruppen?

– Under åren har jag haft förmånen att få arbeta både inom statlig och privat sektor. Ibland som beställare och ibland som leverantör. Det har varit nyttigt att förstå de olika perspektiven. I rollen som chef för signalunderrättelseavdelningen på Försvarets Radioanstalt var jag också beställare av alla it-system kopplade till kärnverksamheten, vilka stod för en majoritet av FRA it-budget. Vissa av de projekten gick bra, andra var mindre lyckade, men gav värdefulla erfarenheter. Där var informationssäkerhet extremt viktig, så fort du har att göra med individkopplade data blir personuppgiftsfrågorna väldigt aktuella. GDPR, den nya personuppgiftslagstiftningen som träder i kraft under 2018 kommer att öka trycket ytterligare inom det området. Digitala verksamhetsförändringar på myndigheter är ofta komplexa. De vi kommer att möta ute på myndigheterna som arbetar mitt i detta är enormt kompetenta, så det vi kan erbjuda i Expertgruppen är ett utifrånperspektiv och ett par nya ögon på problemen.

När det gäller digitala satsningar, vilka fällor finns det att gå i?

– Tänk hela vägen. Du kan bygga ett jättefint it-system, men om du inte har en införandeplan som kommer efter utvecklingsplanen får du inte ut den effekt du önskade av systemet. Så var noga med att definiera tidigt vad du vill att systemet ska uppnå och ha ett införandeprojekt. Det är inte säkert att samma person arbetar med utvecklingen som införandet, men du måste ha den biten med dig. Det kräver uthållighet. En annan viktig sak att ha med sig är säkerställa en hög kvalitet på data och information som ska transporteras mellan delarna i ditt nya it-system. Systemet kan se jättefint ut på pappret, men om datan försämras, påverkas eller är olika i olika system kan det skada myndighetens förtroende och i värsta fall leda till beslut grundade på felaktiga underlag.

Vad tycker du är viktigt i digitala förändringsprocesser?

– Som myndighet har du ofta gamla it-system att ta hänsyn till, vilket ofta gör det hela väldigt komplext. Ska du skrota eller försöka integrera dem i den nya lösningen? Ju äldre system blir, desto större underhållskostnader har du vilket slukar resurser som skulle kunna användas till nya digitala projekt. Det här är svåra frågor där man riskerar att fastna i långa förstudier samtidigt som teknikutvecklingen går allt snabbare. Så projektstyrning är självklart jätteviktigt: att du har en projektplan, tydliga mål, en realistisk tidsplan och en duktig projektledare med hårda nypor, plus en styrgrupp eller myndighetsledning som vågar ta de tuffa besluten. Annars är risken stor att du inte kommer i mål.