Intervju med Håkan Klarin, CIO IT-direktör på Kriminalvården

Det allt mer digitala samhället förändrar förutsättningarna för myndigheterna. På Kriminalvården ersätter man nu sin gamla IT-strategi med en digitaliseringsstrategi. Effektivisering är ett av målen, men framförallt handlar det om att förbereda klienterna för det digitala livet utanför anstalten.

Kriminalvården är en av de myndigheter som står inför stora förändringar när det gäller digitalisering i verksamheten. Nytillsatte CIO Håkan Klarin leder arbetet med den nya digitaliseringsstrategin. Målbilden ska vara klar våren 2018.
– Hela den offentliga sektorn, liksom samhället i stort, står inför en omvälvande digitalisering och vi behöver vara med i den utvecklingen. Om vårdcentralen, dit vi skickar klienter, är digital, hur anpassar vi oss efter det? Den nya strategin handlar om att samverka bättre med andra parter, bli mer kostnadseffektiva och framför allt, att anpassa våra klienter till ett digitalt samhälle.

Håkan Klarin är övertygad om att återanpassningen i samhället underlättas om klienterna får möjligheten att hänga med i den digitala utvecklingen och därmed kan söka jobb i en digital värld.
– Vi har även en stor intern produktion idag där klienterna utför enklare tjänster, främst inom tillverkning. Jag är inte främmade för att produktionen skulle kunna styras mot enklare tekniska tjänster i framtiden. Något som också skulle kunna bidra till att öka Sveriges konkurrenskraft.

En del av myndighetens utmaningar är att gå från väldigt hög säkerhet till rätt säkerhet.
– Med den informationen vi hanterar är det extremt viktigt att den hålls till den personal som har behörighet. Samtidigt har vi medarbetare som är vana vid sociala medier och med modern teknik som underlättar deras vardag. Vår utmaning är att skapa bästa möjliga arbetsmiljö, som gagnar kreativet, men med ett högt säkerhetsmedvetande.

Tanken är att den nya digitaliseringsstrategin ska genomsyra hela verksamheten och styra mot en mer digital verksamhetsutveckling. Så ett stort antal stora IT-projekt väntar Kriminalvården, som har 11 000 anställda på 130 verksamhetsorter över hela landet. Ungefär 200 personer arbetar inom IT.
– Det handlar om att samla rätt digital kompetens och odla en kultur som kan utföra olika komplicerade uppgifter parallellt. Applicerat på en IT-organisation handlar det om att kunna leverera en robust och säker IT-leverans samtidigt som vi måste hänga med i kärnverksamhetens utmaningar och driva en innovativ kultur.

Idag är mer än hälften av myndighetens IT-resurser externa konsulter. Anledningen är bland annat att man historiskt har haft svårt att köpa standardlösningar och istället tvingats bygga system specialanpassade till svensk lag.
– Mitt mål är att vi ska dra ner på antalet konsulter. Dels för att bli ännu mer snabbfotade, dels för att bli kostnadseffektiva. Inom myndigheten kan vi erbjuda tekniskt mycket utmanande uppgifter för utvecklare. Dessutom gör våra anställda stor samhällsnytta. Den kombinationen tror jag det kan locka många. Blir vi genomgående mer digitala kommer också organisationen att bli mer modern och därigenom attraktiv som arbetsgivare.

För att lyckas vill Håkan Klarin arbeta tätt med universiteten.
– Vi kommer att arbeta aktivt mot universiteten och med ny forskning kring hur man lyckas med digital transformation. Där, liksom i Expertgruppen och på andra myndigheter, finns mycket klokskap som vi kommer att ta till oss.