Intervju med Anna Eriksson, utvecklingsdirektör på Lantmäteriet

Vad är din erfarenhet när det gäller styrning av digitala projekt?

– Jag tycker om att arbeta med styrgrupper som istället för att träffas sällan och se till att projektet följer planen, träffas ofta och stöttar projektet. Vår styrgrupp har en egen övergripande plan som handlar om att röja hinder för projektgruppen. På mötena har vi en tavla där vi följer uppgifter och stämmer av med deltagarna i styrgruppen vilka uppgifter som genomförts ute i organisationen. Vad behöver enskilda medlemmar i styrgruppen göra för att röja hinder för projektet? Den typen av frågor har vi på styrgruppsmötet.

Vad tycker du är viktigt allmänt när man genomför ett digitalt projekt?

– Stora digitala projekt handlar oftast om en verksamhetsförändring. Det är hårt arbete som i slutändan handlar om att få varje enskild individ att bestämma sig för att göra på ett annat sätt än tidigare. För vissa är det självklart, för andra är det svårare. En fälla man ofta går i är att tro att de digitala projekten kommer att göra förändringsarbetet, men det måste ske ute i verksamheten av ledning och medarbetare.

Vad har du för tips när det gäller arbetssätt i digitala projekt?

– Arbeta agilt. När du gör arbetet i mindre steg, så minskar du riskerna. Du måste våga misslyckas, men gör det tidigt så kan du justera och hamna på rätt bana innan projektet har kommit för långt. Se till att testa lösningar på användare så vet du om det är rätt att bygga vidare på. Då lär du dig massor som du har igen längre fram.

Bra tips:

- Arbeta agilt: mindre steg – mindre risker.
- Aktiv styrgrupp som undanröjer hinder.
- Projekt förändrar inte beteende, det krävs ledning.