Expertgruppen:

 • Intervju med expertgruppens ordförande Kristina Alsér
 • Intervju med Magnus Mähring, ledamot
 • Intervju med Peter Frey, ledamot
 • Intervju med Sofia Wallström, viceordförande
 • Intervju med Lena Nyberg, ledamot
 • Intervju med Martin Johansson, ledamot

 

Från Finansdepartementet:

 • Intervju med expertgruppens uppdragsgivare Christina Henryson

 

Från våra samarbetspartner:

 • Intervju med Ulf Thibblin, teknisk direktör på Luftfartsverket
 • Intervju med Jan Söderholm, ekonomichef på CSN
 • Intervju med Mathias Persson, IT-direktör på Trafikverket
 • Intervju med Håkan Klarin, CIO IT-direktör på Kriminalvården
 • Intervju med Annika Axelborn, chef för utvecklingsavdelningen på Bolagsverket
 • Intervju med Peder Sjölander, CIO på Pensionsmyndigheten
 • Intervju med Sarah Hjortsmarker, gruppledare och produktägare på Polisen
 • Intervju med Anna Eriksson, utvecklingsdirektör på Lantmäteriet
 • Intervju med Filippa Jennersjö, CIO på Arbetsförmedlingen