Expertgruppen har ännu inte publicerat betänkanden. Uppdraget ska slutredovisas senast den 31 augusti 2018. Följ oss för att få veta när betänkandet publicerats.

Genom länkar kan du ta del av Expertgruppens publikationer: