SOU 2018:72

Expertgruppen för digitala investeringar överlämnade sitt betänkande till regeringen den 22 augusti.

Expertgruppen har haft i uppdrag att ge råd och stöd till 20 myndigheter. Dessa myndigheter står för hälften av statens samlade it-kostnader. Under de tolv månader expertgruppen varit verksam har samarbete påbörjats med 17 myndigheter, varav 14 inom uppdraget.

Ladda ner betänkandet här.

Genom länkar kan du ta del av övriga Expertgruppens publikationer:

nolvadex without prescription