Expertgruppen har ännu inte publicerat betänkanden. Uppdraget ska slutredovisas senast den 31 augusti 2018. Följ oss för att få veta när betänkandet publicerats.

Expertgruppen har publicerat sina första iakttagelser. Ladda ner dem här.