Inför uppstarten av expertgruppen har vi genomfört en inhämtning om motsvarande funktioner i Danmark (DK), Norge (NO) och Nederländerna (NL). Underlaget baseras på intervjuer med operativt ansvariga för funktionerna, samt ett antal representanter för myndigheter som har genomgått utvärderingsprocesser. Den  bygger också på deras dokumentation, en extern dokumentstudie, samt en utvärdering av funktionen i Danmark. Dessa lärdomar har vi använt vid uppbyggnaden av expertgruppen.

Problembilden i Sverige är väldigt likt det som finns i andra länder, exempelvis långa projekt, bristfällig riskhantering och svag nyttorealisering.order Flomax

Dokument

erfarenheter-frn-andra-lnder