I den här sektionen hittar man fakta om statens it-kostnader samt erfarenheter och exempel från andra länder.

Här kan man också hämta information om våra seminarier, webbsändningar och intervjuer och i den här sektionen kommer expertgruppen att publicera rekommendationer, betänkanden och uppföljningar.cheap cialis canada