Workshop om utgångspunkterna

Workshop med myndighetsrepresentanter för att kvalitetssäkra och lämna input kring utgångspunkterna. Inbjudan har gått ut till myndigheternas referenspersoner.