Workshop i Almedalen: Hur accelererar vi digitaliseringen i det offentliga Sverige?

Den 5 juli kl 13.00 arrangerar Expertgruppen en workshop i Almedalen tillsammans med HejDigitalt.

Välkommen med inspel till hur offentliga Sverige kan bli bättre på att leda digital utveckling.

ARRANGÖR: HejDigitalt tillsammans med Expertgruppen för digitala investeringar, Evry & Hyper Island.

BAKGRUND: Sveriges samhällsutveckling drivs av digitaliseringen. Det ger oss möjlighet att förbättra alla delar i samhället för individer, företag och organisationer. Det investeras 30 miljarder årligen i digitalisering och IT inom det offentliga  – men vad får vi ut?

SYFTE: I september 2018 lanseras Sveriges nya myndighet för digital förvaltning (DIGG) som är en av regeringens satsningar för att Sverige ska bli bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter. Välkommen att medverka i en workshop för att ta fram konkreta idéer och förslag som bidrar till att höja tempot på digitaliseringen i det offentliga Sverige.

FORMAT: Öppen, nytänkande workshop med fokus på diskussion och arbete i grupp. En blandad grupp digitala experter och beslutsfattare är inbjudna för att ge inspiration och inspel till diskussionerna. En kreativ och okonventionell process med tydliga format som genererar många idéer och förslag. Gruppledare som stödjer och faciliterar finns på plats.

AGENDA

13-13.10: Inledning: Upplägg & Arbetssätt

Moderator: Beata Wickbom, digitaliseringsexpert och grundare HejDigitalt
Processledare: Katarina Pietrzak, Learning Designer, RISE Research Institutes of Sweden & Maria Eriksson, Learning Designer, Hyper Island

13.10-13.30: Inledning av Ardalan Shekarabi, Civilminister
(Intervju med Beata Wickbom)

– Varför går digitaliseringen i offentliga Sverige inte snabbare?
– Vad gör regeringen för att snabba på och förbättra förutsättningarna för digitalisering?
– Nya myndigheten – hur ska den arbeta för att stödja digitalisering?
– Vilken sorts resultat av workshopen idag är värdefullt och relevant för ledare i den offentliga sektorn?

13.30-14.00: Del 1 – Innovationslabb eller nytänk i ledningsgruppen, var får vi mest effekt?

För att snabba upp innovationstakten och utveckla lösningar utifrån användarnas behov behöver vi arbeta mer utforskande och experimenterande, i alla sammanhang, möten och situationer. Vi utgår från ett av våra vanligaste arbetsformat – ledningsgruppsmötet – och undersöker hur det kan utvecklas för att stödja mer innovation.

Resultat av workshop del 1: Förslag på hur agendan för ett bra och innovationsdrivet ledningsgruppsmöte kan se ut.

Medverkande inspiratörer:
Ninoush Habashian, Head of Customer Experience, Telia Sverige
Håkan Klarin, IT-direktör, Kriminalvården,
Robin Blomquist, Ansvarig Strategi & Innovation, Evry

14.00-14.30: Del 2 – Hur maxa effekten – går det att styra mot mer innovation?

Det investeras 30 mdr i digitalisering och IT inom det offentliga, men hur styr vi mot rätt effekt? Kan vi vara nytänkande när det gäller hur vi definierar effekt? Vilka effektmått skulle kunna öka innovationstakt och säkerställa att digitaliseringen ökar värdet för medborgare och verksamheter?

Resultat av workshop del 2: Ett antal nya, förbättrade effektmått för digitaliseringen i offentliga Sverige.

Medverkande inspiratörer:
Johan Magnusson, docent, Göteborgs Universitet och SCD (Swedish Center for Digital Innovation)
Fredrik Rosengren, Överdirektör, Skatteverket

14.30-15.00: Del 3 – Digital kompetens sökes – hur säkerställa ett radikalt kompetensskifte på alla nivåer?

Vinnova förutspår att minst 75% av alla yrkesverksamma måste uppgradera sin kompetens för att bli mer digital till 2025. Vad är det för kunskaper och förmågor som behövs i en digital tid och omvärld? Hur stödjer och tränar vi dem? Hur ska lärandet utformas?

Resultat av workshop del 3: Förslag till ett kompetensutvecklingsprogram för mellanchefer och förändringsledare.

Medverkande inspiratörer:
Olof Hernell, CDO, EQT Ventures
Åsa Zetterberg, CDO Sverige

15.00-15.30 Heat nr 4: Vilka är ledarna som ska fixa digitaliseringen i offentliga Sverige?

Att driva digitalisering handlar ytterst om ledarskap och förmåga att driva förändring, snarare än teknik. Det är de organisatoriska innovationerna som kommer leda till verklig utveckling. Då behövs mod och förändringsvilja när medarbetare längst fram i ledet ska fatta snabba beslut i realtid. Hur hittar vi dessa stjärnor?

Resultat av workshop del 4: Förslag till kravprofil för ledare i offentliga Sverige.

Medverkande inspiratörer:
Katarina Walter, VD Antrop & utsedd till “Årets VD 2017”
Mikael Sjöberg, Generaldirektör, Arbetsförmedlingen

15.30-16.00: Reflektion och sammanfattning. Överlämning av material & idéer.

Ledare för gruppdiskussioner:
Kristina Alsér, ordförande, Expertgruppen för digitala investeringar
Katarina von Goës, Kanslichef, Expertgruppen för digitala investeringar
Bengt Kjellson, Ordförande organisationskommittén för bildandet av nya myndigheten för digital förvaltning
Ulrika Ohlsson, Kommunikationschef, Kriminalvården
Johan Magnusson, Docent, Göteborgs Universitet
Anna Gärdin, Digitaliseringschef, Nacka Kommun
Ebba Fåhraeus, VD, SmiLe incubator Lund
Johan Schauman, Head Digital Co Development, Skatteverket
Lena Ottosson, Marknadschef Evry
Rebecca Filis, Sektionschef delningsekonomi, Skatteverket
Johan Waller, medgrundare, Centigo
BG Kangas, Chef Offentlig sektor, Evry
Fredrik Rosengren, Överdirektör, Skatteverket
Assisterande Processledare: Maria Klint, Designer, Antrop

Redaktörer: Lisa Öhberg, kommunikationsstrateg, Evry & Erika Rewelj, kommunikationsstrateg, Expertgruppen för digitala investeringar