Vi ses på Offentliga Rummet!

Expertgruppen deltar på Offentliga Rummet i Göteborg den 24 och 25 maj.

Vi kommer att hålla ett seminariepass.

Klicka här för att uppdatera dig kring programmet.