Vägen till digital ledare i det offentliga – Expertgruppens inspirationsdag -fullbokad!-

Vi lever idag i en föränderlig värld, där utvecklingen sker i ett raskt tempo. Den digitala transformationen är något som spänner över alla delar i en myndighet vilket gör att varje ledare kommer i kontakt med frågor och beslut kopplade till just digitalisering. Förväntningarna på framgångsrikt ledarskap ändras när förändringstakten är hög och osäkerheten om framtiden är stor.

Vad behöver du och din organisation utveckla för att lyckas med den digitala transformationen? En medveten styrning och ledningens engagemang är avgörande för att driva framgångsrika initiativ. Vilka utmaningar och möjligheter finns det och hur lyckas vi i praktiken? Hur kan vi säkerställa att morgondagens offentliga service motsvarar allas förväntningar på bästa sätt och hur leder vi mot målet att Sverige ska bli bäst på att använda digitaliseringens möjligheter?

Under dagen får du möjlighet att ta del av intressanta föredrag som kommer att stärka dig som digital ledare!
Ta del av hela programmet här.

Tid och plats
World Trade Center, Klarabergsviadukten 70, Stockholm.
22 augusti. Kaffe serveras från kl. 08:00. Föreläsningarna början kl. 08:45 och slutar ca 15.10.

Moderator
Johan Schauman

Anmälan
Seminariet är kostnadsfritt. Vid uteblivet deltagande tas en avgift på 300 kr (ex moms) per person ut. Det går bra att utse ersättare vid förhinder.
OBS! Inspirationsdagen är fullbokad. Samtliga föreläsningar kommer att spelas in och publiceras på våra sociala medier några dagar efter dagen.