Inspirationsföreläsning och Julmingel

Expertgruppen bjuder in de tjugo myndigheter som berörs av uppdrag till en Inspirationsföreläsning och Julmingel.