Expertgruppens sammanträde

Expertgruppen träffas för att arbeta med utgångspunkterna.