Expertgruppens sammanträde

Expertgruppen träffas för att arbeta vidare med sitt uppdrag.