Expertgruppens sammanträde

Expertgruppen träffas för att arbeta vidare med sitt uppdrag. Civilminister Shekarabi deltar del av tid.