Expertgruppens inspirationsdag – FULLBOKAD!

Inspirationsdag
Inspirationsdag

Hur kan vi tänka nytt och accelerera digitaliseringen av det offentliga Sverige?

Regeringen satsar på att öka takten i digitaliseringen av Sverige. Hur kan vi säkerställa att morgondagens offentliga service motsvarar allas förväntningar på bästa sätt?

Digitaliseringen ändrar våra behov, våra förväntningar och föder nya beteenden. Utvecklingen innebär att samhällets aktörer står inför helt nya möjligheter och utmaningar. Hur klarar man av att realisera för-väntningarna när utvecklingen utmanas av invanda mönster, etablerade arbetssätt, nuvarande teknik och strukturer? Hur kan myndigheter bli bättre på att genomföra verksamhetsutveckling och snabbare uppnå önskade resultat av politiska reformer?

Under dagen kommer du att få ta del av många intressanta föredrag från både myndighetsvärlden och den privata sektorn och det kommer att ges tillfälle att nätverka och utbyta erfarenheter. Vi har det stora nöjet att presentera följande föredragshållare:

Peter Frey, CTO, Bonnier News
Therese Mattsson, Generaldirektör, Tullverket
Nils Hertzberg, kanslichef, Digitaliseringsrådet
Annika Stenberg, Generaldirektör, Bolagsverket
Kristina Alsér, ordförande Expertgruppen för digitala investeringar, Senior Advisor, fd Landshövding
Magnus Mähring, professor i företagsekonomi på Handelshögskolan i Stockholm, specialiserad på digitala förändringsprocesser
Rebecca Filis, verksamhetsutvecklare, Skatteverket

Mer information hittar du i vår inbjudan.

Plats: World Trade Center, Klarabergsviadukten 70, Stockholm.
Datum: 17 april
Tid: Kaffe serveras från kl. 08:00. Föreläsningarna början kl. 09:00 och slutar ca kl. 15.00.

Inspirationsdagen är redan fullbokad! Vi kommer att filma samtliga föredrag och publicera dessa här efteråt.

 

inbjudan-17-april