Expertgruppen på Digitala Strategidagarna

Kom och träffa oss på digitala Strategidagarna!

Regeringen satsar på att öka takten i digitaliseringen av Sverige. En av insatserna är Expertgruppen för digitala investeringar.

Kom och lyssna oss berätta om våra aktiviterer.

För mer info klicka här.