Expertgruppens sammanträde

Heldag i expertgruppen. Genomgång och arbete med pågående insatser.