DigiGov

Kom och ge råd till regeringen om hur styrningen av det offentliga Sveriges digitalisering kan förbättras

En gång om året arrangeras regeringens öppna råd för digitaliseringen av det offentliga Sverige. Syftet är att skapa en öppen dialog om regeringens satsningar på digital förvaltning med en representation från en bred krets representanter från myndigheter, kommuner, landsting och regioner, politiska representanter, organisationer och it-branschen.

Regeringens Öppna råd arrangeras den 5 december i samband med DigiGov. I år fokuserar Öppna rådet på regeringens satsningar på digital förvaltning. Processen under mötet kommer att resultera i nya samarbetsinitiativ mellan samhällets aktörer och även samla in konkreta förslag till rådet för digitalisering av det offentliga Sverige.

Expertgruppen för digitala investeringar kommer att hålla i ett av fem spår på öppna rådet. Kom och diskutera med oss om hur regeringens framtida styrning bör utvecklas för att bidra till att myndigheter ska bli bättre på digital verksamhetsutveckling. Expertgruppen presenterar sitt arbete och bjuder in till samtal som ska resultera i konkreta förslag. Det leder fram till råd om hur regeringens framtida styrning bör utvecklas för att bidra till att nå målen på området.

Expertgruppen för digitala investeringar är en åtgärd som Regeringen har beslutat för att accelerera digitaliseringen av offentlig sektor.

Läs mer om DigiGov och och anmäl dig här

Plats: Öppna rådet – DigiGov – den 5 december 2017 – Kistamässan

Tid: kl. 14.00 – 15.30