Dialog med myndighetscheferna

Expertgruppen träffar myndighetscheferna för dialog om initiala slutsatser och expertgruppens fortsatta arbete. Mötet sker i anslutning till eSams planeringskonferens.