Dialog med myndigheterna inför uppstart

Den 8 juni fattade regeringen beslut om att inrätta expertgruppen för digitala investeringar.  De tjugo myndigheter som berörs av expertgruppens arbete har bjudits in till dialog.