Accelererande digitalisering, styrning och lånefinansiering – Hur förenar vi dessa? – FULLBOKAT! –

Behovet av en ökad digitaliseringstakt inom offentlig sektor ställer nya krav på styrning och förvaltning. Tidigare modeller för att finansiera it-relaterade investeringar har beskyllts för att bidra till trögrörlighet och en oförmåga till situationsanpassning, samtidigt som de har skapat kontroll och styrbarhet.

Vilka möjligheter och utmaningar för existerande finansieringsregler med sig för en förvaltning under förändring?
Program
Kl. 08:00 – 08:30 Kaffe och frukostmacka
Kl. 08:30 Seminariet börjar

Johan Magnusson, forskare och docent vid Swedish Center for Digital Innovation vid Göteborgs universitet berättar om de utmaningar han ser men också vilka möjligheter som finns.
Carina Franzén och Curt Johansson från ESV berättar om syftet med regelverket och hur det ska tolkas, samt ESV:s uppgift.
Anette Dell’Orto, utvecklingschef, Inger Lundin och Margareta Gullberg, redovisningsekonomer, från Försäkringskassan berättar om de utmaningar de sett i tillämpningen av regelverket i en allt mer agil systemutveckling men också hur de tagit fram samarbetsformer inom myndigheten för en smidigare hantering.

Ca 09.40 Avslutande reflektioner.

Obs! Seminariet är fullbokat. De som inte fått plats kan följa webbsändningen på www.esv.se

Ladda ner programmet här.