07
sep

Dialog med myndigheterna inför uppstart

Den 8 juni fattade regeringen beslut om att inrätta expertgruppen för digitala investeringar.  De tjugo myndigheter som berörs av expertgruppens arbete har bjudits in till dialog.

Läs mer om: Dialog med myndigheterna inför uppstart

26
sep

Expertgruppens sammanträde

Expertgruppen träffas för att arbeta med utgångspunkterna.

Läs mer om: Expertgruppens sammanträde

27
sep

Workshop om utgångspunkterna

Workshop med myndighetsrepresentanter för att kvalitetssäkra och lämna input kring utgångspunkterna. Inbjudan har gått ut till myndigheternas referenspersoner.

Läs mer om: Workshop om utgångspunkterna

28
sep

Workshop om utgångspunkterna

Workshop med myndighetsrepresentanter för att kvalitetssäkra och lämna input kring utgångspunkterna. Inbjudan har gått ut till myndigheternas referenspersoner.

Läs mer om: Workshop om utgångspunkterna

02
okt

Expertgruppens sammanträde

Expertgruppen träffas för att arbeta vidare med sitt uppdrag. Civilminister Shekarabi deltar del av tid.

Läs mer om: Expertgruppens sammanträde

06
okt

Dialog med myndighetscheferna

Expertgruppen träffar myndighetscheferna för dialog om initiala slutsatser och expertgruppens fortsatta arbete. Mötet sker i anslutning till eSams planeringskonferens.

Läs mer om: Dialog med myndighetscheferna

10
okt

ESV-dagen

Träffa oss på ESV-dagen

Läs mer om: ESV-dagen

11
okt

eFörvaltningsdagarna

Träffa oss på eFörvaltningsdagarna 11 oktober, kl. 9:00 Ordförande Kristina Alsér deltar i Session ”I spåren av IT-skandalen. Hur undviker vi liknande katastrofer i framtiden?” 11 oktober, kl. 14:10 Katarina von Goës och Anders Nyström håller i till seminariespår med tema ”Ägarskap för digitalisering och säkerhet i ledningen”.

Läs mer om: eFörvaltningsdagarna

14
nov

Expertgruppens sammanträde

Heldag i expertgruppen. Genomgång och arbete med pågående insatser.

Läs mer om: Expertgruppens sammanträde

27
nov

Välkomna till Frukostsseminarium ”Agil transformation: Hur gör vi det?” – Fullbokat!

Seminariet ordnas av Expertgruppen för digitala investeringar och Vinnova. Syfte med expertgruppen är att statliga myndigheter ska bli bättre på verksamhetsutveckling. Vinnova bidrar till hållbar tillväxt genom att förbättra förutsättningarna för innovation. Syfte: Inspirera och sprida kunskap och erfarenhet av agila transformationer från privat och offentlig sektor. Målgrupp: Frukostsseminariet riktar sig till ledande och styrande

Läs mer om: Välkomna till Frukostsseminarium ”Agil transformation: Hur gör vi det?” – Fullbokat!

05
dec

DigiGov

Kom och ge råd till regeringen om hur styrningen av det offentliga Sveriges digitalisering kan förbättras En gång om året arrangeras regeringens öppna råd för digitaliseringen av det offentliga Sverige. Syftet är att skapa en öppen dialog om regeringens satsningar på digital förvaltning med en representation från en bred krets representanter från myndigheter, kommuner, landsting

Läs mer om: DigiGov

19
dec

Inspirationsföreläsning och Julmingel

Expertgruppen bjuder in de tjugo myndigheter som berörs av uppdrag till en Inspirationsföreläsning och Julmingel.

Läs mer om: Inspirationsföreläsning och Julmingel

19
dec

Expertgruppens sammanträde

Expertgruppen träffas för att arbeta vidare med sitt uppdrag.

Läs mer om: Expertgruppens sammanträde

14
mar

Accelererande digitalisering, styrning och lånefinansiering – Hur förenar vi dessa? – FULLBOKAT! –

Behovet av en ökad digitaliseringstakt inom offentlig sektor ställer nya krav på styrning och förvaltning. Tidigare modeller för att finansiera it-relaterade investeringar har beskyllts för att bidra till trögrörlighet och en oförmåga till situationsanpassning, samtidigt som de har skapat kontroll och styrbarhet. Vilka möjligheter och utmaningar för existerande finansieringsregler med sig för en förvaltning under

Läs mer om: Accelererande digitalisering, styrning och lånefinansiering – Hur förenar vi dessa? – FULLBOKAT! –

17
apr

Expertgruppens inspirationsdag – FULLBOKAD!

Hur kan vi tänka nytt och accelerera digitaliseringen av det offentliga Sverige? Regeringen satsar på att öka takten i digitaliseringen av Sverige. Hur kan vi säkerställa att morgondagens offentliga service motsvarar allas förväntningar på bästa sätt? Digitaliseringen ändrar våra behov, våra förväntningar och föder nya beteenden. Utvecklingen innebär att samhällets aktörer står inför helt nya

Läs mer om: Expertgruppens inspirationsdag – FULLBOKAD!

24
apr

Expertgruppen på Digitala Strategidagarna

Kom och träffa oss på digitala Strategidagarna! Regeringen satsar på att öka takten i digitaliseringen av Sverige. En av insatserna är Expertgruppen för digitala investeringar. Kom och lyssna oss berätta om våra aktiviterer. För mer info klicka här.

Läs mer om: Expertgruppen på Digitala Strategidagarna

24
maj

Vi ses på Offentliga Rummet!

Expertgruppen deltar på Offentliga Rummet i Göteborg den 24 och 25 maj. Vi kommer att hålla ett seminariepass. Klicka här för att uppdatera dig kring programmet.

Läs mer om: Vi ses på Offentliga Rummet!

05
jul

Workshop i Almedalen: Hur accelererar vi digitaliseringen i det offentliga Sverige?

Den 5 juli kl 13.00 arrangerar Expertgruppen en workshop i Almedalen tillsammans med HejDigitalt. Välkommen med inspel till hur offentliga Sverige kan bli bättre på att leda digital utveckling. ARRANGÖR: HejDigitalt tillsammans med Expertgruppen för digitala investeringar, Evry & Hyper Island. BAKGRUND: Sveriges samhällsutveckling drivs av digitaliseringen. Det ger oss möjlighet att förbättra alla delar i

Läs mer om: Workshop i Almedalen: Hur accelererar vi digitaliseringen i det offentliga Sverige?

22
aug

Vägen till digital ledare i det offentliga – Expertgruppens inspirationsdag -fullbokad!-

Vi lever idag i en föränderlig värld, där utvecklingen sker i ett raskt tempo. Den digitala transformationen är något som spänner över alla delar i en myndighet vilket gör att varje ledare kommer i kontakt med frågor och beslut kopplade till just digitalisering. Förväntningarna på framgångsrikt ledarskap ändras när förändringstakten är hög och osäkerheten om

Läs mer om: Vägen till digital ledare i det offentliga – Expertgruppens inspirationsdag -fullbokad!-