22
aug

Vägen till digital ledare i det offentliga – Expertgruppens inspirationsdag -fullbokad!-

Vi lever idag i en föränderlig värld, där utvecklingen sker i ett raskt tempo. Den digitala transformationen är något som spänner över alla delar i en myndighet vilket gör att varje ledare kommer i kontakt med frågor och beslut kopplade till just digitalisering. Förväntningarna på framgångsrikt ledarskap ändras när förändringstakten är hög och osäkerheten om

Läs mer om: Vägen till digital ledare i det offentliga – Expertgruppens inspirationsdag -fullbokad!-