Expertgruppen har publicerat utgångspunkter, avgränsningar och kriterier för prioritering av analyser av myndigheternas strategiska investeringar.

Ladda ner dem här.