Expertgruppen arbete bedrivs konsultativt och i dialogform med berörda myndigheter. Arbetsprocessen består av tre faser:

  1. Förberedelsefasen
  2. Genomgångsfasen
  3. Uppföljnings och kunskapsbyggande fasen

I förberedelsefasen arbetar expertgruppen med att konkretisera de arbetssteg som kommer att ske inom respektive fas utifrån de input som expertgruppen får i dialoger med myndigheterna om deras behov av stöd.

I förberedelsefasen kommer expertgruppen att efterfråga dokument och information exempelvis:

  • Budgetunderlag
  • Verksamhets- och utvecklingsplan
  • Information om verksamhetsutvecklingsprocess eller motsvarande
  • Information om interna beredningsprocesser inkl ev. värderingsmodeller och projekt-/portföljstyrningsmodell
  • Strategiska dokument som inriktning, digitaliseringsstrategi, IT-strategi etc.
  • Övergripande dokumentation om utvalda investeringar, t.ex. förstudierapport, projektplan, projekt- eller programorganisation mm.

 

Just nu pågår analysarbetet med enskilda myndigheter kring deras utvalda investeringar och Expertgruppen har publicerat ett antal rekommendationer.

 

 

 

 

 buy Bentyl online