Vikten av samverkan och lärdomar av att arbeta med stora projekt

”Vi pratar om samverkan istället för att samverka på riktigt” säger Anna Gärdin, Skattedirektör på Skatteverket.

Anna delar med sig av sina lärdomar som verksamhetsansvarig för ett stort projekt.