Vikten av feedback

Vi har under det gångna året belyst olika ämnen som kopplar an till digitaliseringen. Det har varit allt ifrån behovet av ett nytt ledarskap, digital mognadsmätning och vikten av att få med HR-avdelningarna på förändringsresan till att se digitalisering som verksamhetsutveckling och inte som en it-fråga.

Det sista vi kommer att nämna innan vi stänger ner vårt kansli är behovet av feedback. Att driva förändring kräver mod, tålamod och en hel del jobb. Vi har alla arbetat intensivt för att få så mycket att hända under så kort tid, då vårt uppdrag förkortades längs vägen. Vi har haft en hög leveransnivå, vilket vi är oerhört stolta över. Vi har inte bara velat göra saker lite bättre, dvs göra en 2.0 version av det som redan har gjorts. Vi har velat göra helt nya saker. Två tydliga exempel på detta är, dels det arbete som vi utfört i dialogform, där vi tillsammans med myndighetsrepresentanter och ledamöter har diskuterat och resonerat kring olika utvecklingsprojekt, dels det sätt som vi har spridit kunskap på i våra olika kanaler.

Vårt förtroende hos myndigheterna har hela tiden varit viktigt för oss och vi har därför under det här året jobbat för att bygga relationer och skapa en förståelse för att vi gör det här tillsammans. Att vi är en rådgivande och stöttande part som kommer in med stor ödmjukhet och en vilja att bidra för att skapa goda resultat.

Att få ett kvitto på att det vi har arbetat med har gjort skillnad, värmer och stärker. Vi har glädjande nog hela tiden fått positiv återkoppling från de medverkande myndigheterna, våra följare i sociala kanaler och framför allt från vår uppdragsgivare. Vi avslutar vårt uppdrag med att dela med oss av en film från vår civilminister Ardalan Shekarabi. Än en gång, ett stort tack för allt engagemang!

PS: Glöm inte att ge feedback och konstruktiv kritik till dina kollegor! Börja redan idag och se vad det gör med dina kollegor och ditt förändringsarbete!