Vi vill gärna träffa dig i Almedalen

Nästa vecka inträffar årets största politiska event – Almedalsveckan. För första året deltar Expertgruppen för digitala investeringar. Vi arrangerar Almedalsveckans kanske mest spännande aktivitet: en workshop där vi samlar på oss inspel om hur vi kan accelerera digitaliseringen i det offentliga Sverige. Vi kommer även att sprida kunskap kring våra insikter och erfarenheter genom att delta på andras evenemang.

Expertgruppens ordförande Kristina Alsér
Expertgruppens ordförande Kristina Alsér

– Jag ser politikerveckan i Almedalen som en viktig arena där Expertgruppen både kan delta i och lyssna till viktiga och intressanta diskussioner kopplade till vårt uppdrag. Digitaliseringen av samhället i stort, samt de möjligheter och utmaningar som detta innebär, är ämnen som engagerar mig och mina medarbetare. Personligen är jag en stor förespråkare av att nyttja dialogen för att komma framåt. Under den här veckan och framför allt under vår workshop har vi möjlighet att samskapa och ta fram idéer på hur vi tillsammans kan öka digitaliseringstakten i det offentliga Sverige, konstaterar Kristina Alsér, Expertgruppens ordförande.

Vi har ett fullspäckat program men gör alltid vårt bästa för att kunna utbyta erfarenheter. Ring oss eller haffa oss i samband med våra arrangemang, avslutar Kristina.

Vårt deltagande i Almedalen

Delta i vår workshop ” Hur accelererar vi digitaliseringen i det offentliga Sverige?” den 5 juli kl. 13.00 – 16.00 i Swedbankshuset!

Läs mer om workshopen här

Du kan även passa på att lyssna på Expertgruppens bidrag på följande seminarier:

”Hur kan nya samarbeten kring innovation och digitalisering lösa Sveriges största samhällsutmaningar?”

”Det offentliga ledarskapet som bidrar till fortsatt välfärd, hur ser det ut?”

”Hur klarar de statliga myndigheterna digitaliseringen när kampen om IT-kompetensen hårdnar?”

”Vilka förmågor behöver din organisation utveckla för att lyckas med digitaliseringen?”

”Krävs det ett livslångt lärande för digitaliseringen av Sverige?”