Vi springer ett maratonlopp….

Om några månader övergår Expertgruppens arbete till myndigheten för digital förvaltning (DIGG) och vi springer just nu ett maratonlopp för att hinna med så mycket som möjligt under den korta tid som är kvar. Vi har hela tiden haft höga ambitioner för vad vi vill uppnå och ni som följer oss i sociala medier har kontinuerligt kunnat ta del av vårt arbete och våra delleveranser. Vi har i dagarna lämnat vår sjunde rekommendation. Att våra rekommendationer och vårt arbetssätt är uppskattat får vi återkommande feedback på. Flera av de myndigheter som vi har jobbat med har varit mycket tacksamma över att vi i dialog med både projektägare och myndighetsledning identifierat både risker och förbättringsförslag. Samtliga rekommendationer finns tillgängliga på vår webbplats.

Förutom att analysera it-investeringar har vi också till uppgift att sprida kunskap. Detta gör vi på flera olika sätt. Vi deltar på många konferenser där vi har möjlighet att möta våra målgrupper. I förra veckan var vi på Offentliga rummet och lyfte våra iakttagelser, i syfte att väcka tankar, inspirera, uppmuntra och gör myndighetspersoner uppmärksamma på vad som behöver göras för att öka digitaliseringstakten och höja den digitala mognaden på Sveriges myndigheter. Det är många som vill att vi kommer ut och håller föredrag. Under den tid som Expertgruppen har varit igång har jag och mina kollegor samlat på oss stor erfarenhet och den ska vi självklart dela med oss av i den mån det är möjligt. I veckan blev jag exempelvis inbjuden till Delegationen för korrekta utbetalningar för att samtala om tekniska möjligheter för att förhindra felaktiga betalningar. Delegationen fick konkreta tips kring hur man skulle kunna angripa genomförandet av sin kommande tekniska studie, baserat på den erfarenhet som Expertgruppen besitter.

Katarina von Goes, Kanslichef, Expertgruppen för digitala investeringar.
Katarina von Goes, Kanslichef, Expertgruppen för digitala investeringar.

Idag är det en månad kvar till Almedalen. En viktig vecka som bjuder på många intressanta samtal. Jag kommer att delta på flera arrangemang för att sprida kunskap och föda in viktiga insikter i debatten kring digitaliseringen. Expertgruppen kommer också att arrangera en spännande workshop den 5 juli där vår civilminister Ardalan Shekarabi kommer att delta. Följ oss i våra kanaler för att få mer information.

I skrivande stund arbetar min kollega Matilda Hultgren med vår kommande slutrapport som ska överlämnas i slutet av sommaren. Ett stort och viktigt uppdrag.

Sist men inte minst vill jag lyfta vårt kommande inspirationsseminarium som går av stapeln den 22 augusti i Stockholm. Den här gången har vi bytt lokal för att kunna bjuda in ännu flera deltagare. Under en heldag bjuds du på intressanta föredrag med bland annat Johan Magnusson, docent och verksam vid Göteborgs universitet, Lena Nyberg, Senior Vice President Global Services på Digital Route, Adrian Solitander, Vinnova och One Team Gov, Fredrik Rosengren, överdirektör, Skatteverket, Catharina Nilsson, Kommunikationsdirektör, Transportstyrelsen för att bara nämna några. Inbjudan kommer att gå ut inom kort.

Med hopp om en fin helg!

Katarina von Goes, Kanslichef, Expertgruppen för digitala investeringar