Vi måste titta framåt

Expertgruppens ordförande och kansli deltog idag på eFörvaltningsdagarna där 970 personer samlats för att diskutera digitaliseringsmöjligheter i det offentliga.

Dagen startade med paneldebatten ” I spåren av IT-skandalen. Hur undviker vi liknande katastrofer i framtiden?” där expertgruppens ordförande Kristina Alsér deltog tillsammans med bland annat representanter från MSB och Säpo.

Flera argument togs upp och panelen var överens att digitaliseringen inte handlar om digitala blanketter och enbart är ett ansvar för it-avdelningen. Den är snarare högsta ledningars ansvar för att utveckla verksamheten.

–  Det finns redan goda exempel hos myndigheterna som samarbetar med expertgruppen och det finns mycket kompetens som offentlig förvaltning bör använda gemensamt för att på bästa sätt utveckla den offentliga servicen med privatpersoner och företag i centrum, sade Kristina Alsér.

I nästa panelsamtal deltog civilminister Ardalan Shekarabi som berörde expertgruppens uppdrag vid flera tillfällen. Ministern sade bland annat att det handlar om att ta kontreta steg i digitaliseringen av det offentliga och att expertgruppen är ett av flera viktiga steg i regeringens satsning i år.

–  Det finns mycket som behöver bli bättre i det offentliga. Det finns flera goda exempel i enskilda myndigheter. Vi behöver samordna mer i framtiden, det ska inte vara så att vi uppfinner hjulet på nytt i varje statlig myndighet, kommun eller landsting.  Regeringen har tillsatt en expertgrupp som ska öka den digitala mognaden hos myndigheterna, sade civilministern.

Under eftermiddagens seminarium ”Ägarskap på digitalisering och säkerhet i ledningen” föreläste Katarina von Goes och Anders Nyström om regeringens förväntningar, myndigheternas behov och expertgruppens arbete.

Katarina och Anders berättade om expertgruppens uppdrag och arbete med analysen av myndigheternas behov. Vid seminariet kom det tydligt fram att ledningarnas roll är en viktig faktor för att förstärka digitaliseringen.

Tre av Katarinas och Anders tankar kring ledningens roll i arbetet med digitalisering:

  • Kundens behov: Det är lätt att bli upptagen med sin egen interna verksamhet och tappa fokus från vilka verksamheten är till för. Det är viktigt att ledningen är tydlig med att privatpersoners behov och företags behov behöver prioriteras högre.
  • Vision: Ledningen måste på ett tydligt sätt peka ut riktningen och kunna beskriva hur verksamheten kommer se ut om 5-10 år. Det handlar om att kunna beskriva en framtid med smarta och intuitiva tjänster i det offentliga som underlättar vardagen för privatpersoner och företag. Bara om vi kan beskriva den framtiden kommer vi kunna röra oss i den riktningen.
  • Engagemang: Ledningen behöver också avsätta tid för digitalisering och vara djupt engagerad i att leda arbetet med att förverkliga visionen. Det innebär att stor del av ledningsmöten avsätts för att prata framtid istället för att titta bakåt.