Välkomna till Frukostsseminarium ”Så undviker du it-haverier! – Informationssäkerhet i digitala investeringar”

OBS! Seminariet är inställt.

Seminariet ordnas av Expertgruppen för digitala investeringar och MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Syfte med expertgruppen är att statliga myndigheter ska bli bättre på verksamhetsutveckling. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap är en statlig myndighet med uppgift att utveckla samhällets förmåga att förebygga och hantera olyckor och kriser.

Syfte:
Inspirera, sprida kunskap och ge tips kring informationssäkerhet i digitala investeringar.

Målgrupp:
Frukostsseminariet riktar sig till ledande och styrande roller samt informationssäkerhetsansvariga inom det offentliga som berörs av Expertgruppens uppdrag samt till alla som är intresserade av området inom offentlig sektor.

 

OBS! Seminariet är inställt.