Välkomna till Frukostsseminarium ”Agil transformation: Hur gör vi det?”

Seminariet ordnas av Expertgruppen för digitala investeringar och Vinnova. Syfte med expertgruppen är att statliga myndigheter ska bli bättre på verksamhetsutveckling. Vinnova bidrar till hållbar tillväxt genom att förbättra förutsättningarna för innovation.

Syfte: Inspirera och sprida kunskap och erfarenhet av agila transformationer från privat och offentlig sektor.

Målgrupp: Frukostsseminariet riktar sig till ledande och styrande roller inom det offentliga som jobbar med utveckling och strategisk It inom de myndigheter som berörs av Expertgruppens uppdrag samt till alla som är intresserade av området inom offentlig sektor.

Läs programmet här.

Frukostsseminariet kommer att webbsändas live på vinnova.se och publiceras efteråt på vinnova.se och digitalainvesteringar.se

Begränsat antal platser! Anmäl dig senast 22 november kl. 12.00 genom att skicka ett mejl till giusi.mulara@regeringskansliet.se med dina kontaktuppgifter och vilken organisation du tillhör.

Frukostsseminariet äger rum på Vinnova, Mäster Samuelsgatan 56 i Stockholm (hitta hit)