Vad tar du med dig från inspirationsdagen?

Energi, inspiration, bredd och mångfald är ord som Expertgruppens inspirationsdag väckte.

I samband med inspirationsdagen ställde vi några frågor till deltagarna för att höra vad de tyckte om dagen.

Titta på filmen och lyssna på vad deltagarna tog med sig från Expertgruppens inspirationsdag!